Investitor – naručilac:  RATKO MITROVIĆ-DEDINJE
Objekat:  Nemanjina 9
Mesto:  Beograd
Godina:  2008
vrsta radova:  mega šipovi Ø323
Fizički obim radova:  176.40 m²