Investitor – naručilac:  TAŠ Nekretnine ,Beograd
Objekat:  Objekat ul.D.Tucovića od 85-87
Mesto:  Beograd
Godina:  2007
vrsta radova:  bušeni šipoviØ600 i mega šipovi Ø273mm
Fizički obim radova:  456.00 m² i 50.00 m²