Investitor – naručilac:  TEHNOBETON
Objekat:  Blok 11a
Mesto:  Novi Beograd
Godina:  2011
vrsta radova:  bunar Ø600
Fizički obim radova:  120 m²