Investitor – naručilac:  Graditelj,Beograd
Objekat:  Objekat GP-4,Blok 63
Mesto:  Novi Beograd
Godina:  2006
vrsta radova:  Franki šipovi Ø 520
Fizički obim radova:  4201.00 m²