Investitor – naručilac:  Grad Beograd
Objekat:  Stambeni blok 26
Mesto:  Beograd
Godina:  2004
vrsta radova:  franki šipovi Ø520
Fizički obim radova:  705.00 m²