Investitor – naručilac:  Direkcija za građ.zemljište
Objekat:  Blok 29 ,B2,B3,B4
Mesto:  Beograd
Godina:  2003/2004
vrsta radova:  franki šipovi Ø520
Fizički obim radova:  8800.00 m²