Investitor – naručilac:  PANONGRAD – SUBOTICA
Objekat:  Subotica Matije Gubca 93
Mesto:  Subotica
Godina:  2008
vrsta radova:  Franki šipovi Ø 520
Fizički obim radova:  1572.00 m²