Tehnlogije u primeni:

Bušeni šipovi
Zacevljeni šipovi
Kontinualno zacevljeni šipovi, Delimično zacevljeni šipovi
Šipovi – stubovi u cevima Šipovi sa fluidnom podgradom
Šipovi bez podgrade

Osnovne karakteristike:

Lmax = 40,00m. Standardni dijametri šipova su: Ø500, Ø600, Ø800, Ø900, Ø1000, Ø1250 i Ø1500mm.
Standardni dijametri mogu se proširivati u bazi šipa primenom specijalnih alata proširivača na dupli dijametar, ali samo u vezanim materijalima. Moguća je i korekcija standardnih prečnika.

Objekti primene:

Duboka temeljenja – fundiranja objekata.Izrada pristaništa i regulisanje priobalja.Ojačanje temeljnog tla.