Mega šipovi:

 Osnovne karakteristike:

  Prečnik šipa D=250-350mm (može biti i ispod ø250mm, ali retko iznad ø350mm).
  Dužina elemenata h = 400-500 mm.
  Razmak između šipova L=1-2 m’.

 Objekti primene:

  Sanacija oštećenih temeljnih kontrukcija ispod postojećih objekata.
  Osiguranje temeljnih konstrukcija susednih objekata u postupku dubokog fundiranja novih gradjevina.