Investitor – naručilac:  RATKO MITROVIĆ-DEDINJE
Objekat:  Dimitrija Tucovića 119a
Mesto:  Beograd
Godina:  2008
vrsta radova:  BENTONIT – BETONSKA DIJAFRAGMA d=60cm
Fizički obim radova:  2324.00 m²