Investitor – naručilac:  HIDROZAVOD DTD
Objekat:  Dva bunara
Mesto:  Novi Sad
Godina:  2010
vrsta radova:  bunar Ø800
Fizički obim radova:  54 m²