Investitor – naručilac:  Ferbild-Beograd
Objekat:  Bunari u Bloku 12
Mesto:  Novi Beograd
Godina:  2007
vrsta radova:  bunari Ø600mm i Ø800mm
Fizički obim radova:  11 i 149 m²