Investitor – naručilac:  KROVOGRADNJA,BEOGRAD
Objekat:  Gavrila Principa 57
Mesto:  Beograd
Godina:  2008
vrsta radova:  dijafragme d=60 cm
Fizički obim radova:  207.18 m²