Investitor – naručilac:  IMMO INVEST – BEOGRAD
Objekat:  Vojislava ilića 55
Mesto:  Beograd
Godina:  2008
vrsta radova:  BENTONIT – BETONSKA DIJAFRAGMA d=60cm
Fizički obim radova:  1046.07 m²