Investitor – naručilac:  INGRAP-OMNI D.O.O.
Objekat:  Kanalizaciona crpna stanica u Zemunu, Školsko dobro
Mesto:  Beograd
Godina:  2012
vrsta radova:  Keson
Fizički obim radova:  445 m²