Investitor – naručilac:  Studio Craft – Inženjering
Objekat:  Objekat u ulici Ivankovačka 18
Mesto:  Beograd
Godina:  2007
vrsta radova:  arm.bet.dijafragma
Fizički obim radova:  1197.05 m²