Investitor – naručilac:  MPP JEDINSTVO-UŽICE
Objekat:  Keson
Mesto:  Šabac
Godina:  2010
vrsta radova:  Keson
Fizički obim radova:  1200 m²