Investitor – naručilac:  Panongrad -Subotica
Objekat:  Hotel PIWA
Mesto:  Subotica
Godina:  2005
vrsta radova:  dijafragme d=60
Fizički obim radova:  2390.00 m²