Investitor – naručilac:  ENERGOGROUP-BEOGRAD
Objekat:  Roda centar
Mesto:  Jagodina
Godina:  2011
vrsta radova:  C.F.A.šipovi Ø600
Fizički obim radova:  1356.00 m²