Investitor – naručilac:  ENERGOGROUP-BEOGRAD
Objekat:  Roda centar u Senti
Mesto:  Senta
Godina:  2009
vrsta radova:  C.F.A.šipovi Ø600
Fizički obim radova:  2646.00 m²