Investitor – naručilac:  GP Hidrotehnika
Objekat:  Tamnava-istočno polje
Mesto:  U zoni reke Kolubare
Godina:  2006
vrsta radova:  dijafragme d=60
Fizički obim radova:  1300.07 m²