Investitor – naručilac:  RB KOLUBARA -LAZAREVAC
Objekat:  Tamnava istočno polje
Mesto:  Lazarevac
Godina:  2008-2009
vrsta radova:  Antifiltraciona dijafragma
Fizički obim radova:  11,403.0 m²