Investitor – naručilac:  GP HIDROTEHNIKA HIDROENERGETIKA
Objekat:  Tamnava istočno polje
Mesto:  zona reke Kolubare
Godina:  2008
vrsta radova:  BENTONIT – BETONSKA DIJAFRAGMA d=60cm
Fizički obim radova:  737.24 m²