Investitor – naručilac:  GP Coop trans
Objekat:  Objekat u ulici Gospodara Vučića 3
Mesto:  Beograd
Godina:  2005
vrsta radova:  dijafragme d=60
Fizički obim radova:  1100.00 m²