Investitor – naručilac:  FERBILD D.O.O.
Objekat:  Sanacija Trafo stanice Zemun II,u Zemunu
Mesto:  Beograd
Godina:  2012
vrsta radova:  mega šipovi
Fizički obim radova:  578.00 m²