Investitor – naručilac:  Fideco -Beograd
Objekat:  Silos u Subotici
Mesto:  Subotica
Godina:  2008
vrsta radova:  Franki šipovi Ø 520
Fizički obim radova:  1451.00 m²