Investitor – naručilac:  Junior komerc,Kruševac
Objekat:  Silosi u Kruševcu
Mesto:  Kruševac
Godina:  2006
vrsta radova:  Franki šipovi Ø 520
Fizički obim radova:  227.00 m²