Investitor – naručilac:  Ratko Mitrović-Niskogradnja
Objekat:  Objekat u bloku 65
Mesto:  Novi Beograd
Godina:  2004
vrsta radova:  Franki šipovi Ø520 i Ø620
Fizički obim radova:  1520.00 m²