Investitor – naručilac:  Grad Beograd
Objekat:  Stambeni blok 32
Mesto:  Beograd
Godina:  2004
vrsta radova:  franki šipovi Ø520 i Ø600
Fizički obim radova:  3947.00 m²