Investitor – naručilac:  FERTIL DOO
Objekat:  Skladište 2 faza u Bačkoj Palanci
Mesto:  Bačka Palanka
Godina:  2012
vrsta radova:  Franki šipovi Ø520
Fizički obim radova:  520.00 m²