Investitor – naručilac:  DUMAČA-ŠABAC
Objekat:  Skladište u Šidu
Mesto:  Šid
Godina:  2011
vrsta radova:  Franki šipovi Ø520
Fizički obim radova:  665.50 m²