Investitor – naručilac:  NAPRED -BEOGRAD
Objekat:  Objekat u Kaluđerici
Mesto:  Beograd
Godina:  2009
vrsta radova:  Franki šipovi Ø406 Franki šipovi Ø520
Fizički obim radova:  918.00 m² i 890.00 m²