Investitor – naručilac:  DENEZA, BEOGRAD
Objekat:  Blok 43 GP-13
Mesto:  Beograd
Godina:  2008
vrsta radova:  Franki šipovi Ø 520
Fizički obim radova:  2422.00 m²