Investitor – naručilac:  Ferbild-Beograd
Objekat:  Interceptor
Mesto:  Višnjica-Beograd
Godina:  2007
vrsta radova:  depresioni bunari Ø1000
Fizički obim radova:  55.5 m²