Investitor – naručilac:  RB KOLUBARA -LAZAREVAC
Objekat:  Tamnava zapadno polje
Mesto:  Lazarevac
Godina:  2008-2009
vrsta radova:  Antifiltraciona dijafragma
Fizički obim radova:  12684.00 m²